Informació General

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és Grafix Gestió Informàtica,S.L., amb C.I.F.: B63733489, Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona prenc 37220, foli 65, fulla 303274, inscripció 1, amb domicili per a correspondència i notificacions al carrer Roquerols, 12, 2ª, 08430 – La Roca del Vallès (Barcelona), Espanya, amb domini d’Internet www.grafix.es, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: grafix@grafix.es
La utilització de la web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. Conseqüentment, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

Condicions d’ús
L’usuari accedeix de forma voluntària a la pàgina web de Grafix per informar-se dels serveis que s’ofereixen i accepta i comprèn les condicions generals d’aquest avís legal.
L’usuari es compromet a utilitzar adequadament els continguts i serveis del portal i evitar finalitats il·lícites o il·legals prohibides en les presents condicions.
La informació que l’usuari faciliti ha de ser veraç, i a tal efecte, ha de garantir l’autenticitat de les dades comunicades.
Grafix no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar, així com dels errors u omissions i disponibilitat en la informació continguda en aquesta web, i es reserva el dret d’efectuar modificacions que consideri pertinents sense previ avís.
En el supòsit d’enllaços a altres webs, Grafix no exercirà cap tipus de control ni tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, fiabilitat, exactitud ni veracitat de qualsevol informació inclosa en aquests vincles d’internet.
Les condicions d’accés i ús d’aquest portal es regeixen estrictament per la legalitat vigent.
Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.

2. Dades de Caràcter Personal

La gestió del tractament de dades de caràcter personal a través de la pàgina web ve definida en el enllaç següent:

Política privacitat
D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als usuaris d’aquesta pàgina web que les dades que proporcionin seran incloses en un fitxer del que és titular Grafix Gestió Informàtica, S.L., la finalitat del qual és la gestió fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual, així com la remissió d’informació i/o publicitat sobre productes i/o serveis de Grafix Gestió Informàtica, S.L., en aquells casos que l’usuari hagués consentit aquest tractament. Així mateix, s’informa que els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al domicili social de Grafix Gestió Informàtica, S.L. en Carrer Roquerols, 12 , 2n A, 08430 – La Roca del Vallès (Barcelona), Espanya.

Protecció de dades personals
La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.
A través d’aquesta pàgina web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

Dades suministrades voluntariament pel usuari
Les dades de caràcter personal que se sol•licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar-los i prestar-los el servei sol•licitat. Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l’opció o servei que l’usuari sol•liciti.
L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.
Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s’incorporarant en un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l’Autoritat de control competent, la responsabilitat del qual correspon a Grafix Gestió Informàtica, S.L.

Drets d’acces, rectificació, cancel•lació y oposició
Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a Grafix Gestió Informàtica, S.L., mitjançant comunicació escrita remesa a la següent adreça: Carrer Roquerols, 12, 2ª, 08430 – La Roca del Vallès (Barcelona), Espanya; o bé, remetent un correu electrònic a grafix@grafix.es, indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitgen exercitar.

Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquesta pàgina web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.
Aquesta informació no s’obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben, l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL del recurs sol•licitat, l’hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.
Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de controlar el correcte funcionament tècnic de la pàgina web i es cancel•len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Cookies
En cap cas s’utilitzen cookies per recaptar dades personals identificatives de l’usuari. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari accessibilitat a la pàgina web (preferències i pautes de navegació de l’usuari).
L’ús de cookies de sessió, si escau, únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l’exploració segura i eficient de l’assetjo web
Cookies del Servei SAR (Servei d’ Assistència Remota)
Aquesta pàgina web guarda cookies sempre amb la finalitat de millorar i permetre el nostre servei SAR (Servei d’Assistència Remota). Aquestes cookies guarden la següent informació del sistema web:
– app_user: Conté el nom d’usuari donat pel nostre sistema al client, per poder accedir al servei. Es guarda si l’usuari ho permet i en aquest cas durarà fins a l’1 de gener del 2020.
– app_pass: Conté la contrasenya de l’usuari donada pel nostre sistema al client, per poder accedir al servei. Es guarda si l’usuari ho permet i en aquest cas durarà fins a l’1 de gener del 2020.
– PHPSESSID: Variable que es guarda automàticament perquè l’usuari pugui iniciar sessió a la pàgina web. Simplement és un numero identificatiu. En tancar el navegador s’esborrarà.

Enllaços
Aquesta política de privacitat només és aplicable a la pàgina web de Grafix Gestió Informàtica, S.L., no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Seguretat
Les mesures de seguretat adoptades per Grafix Gestió Informàtica, S.L. són les adequades a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament, s’han adoptat les mesures de seguretat corresponents al nivell bàsic de seguretat conforme al Títol VIII del Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

POLÍTICA D’ENVIAMENT DE PUBLICITAT

De conformitat amb el que es disposa per la LOPD i la LSSICE, a través d’aquesta primera comunicació, li sol·licitem autorització expressa perquè les seves dades, obtinguts de la seva inscripció en el nostre formulari de contacte, inscripció en el nostre botlletí de notícies o en la relació ja existent per motius contractuals, puguin ser incorporats a un fitxer responsabilitat de Grafix Gestió Informàtica, S.L., sent tractats amb la finalitat de mantenir, desenvolupar, i controlar la corresponent relació comercial o contractual, així com per remetre-li informació sobre els nostres productes i/o serveis.
En aquest sentit, vostè consenteix expressament rebre informació promocional o publicitària sobre els nostres productes i/o serveis. Així mateix, li comuniquem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com si escau la revocació del consentiment prèviament prestat dirigint-se a Grafix Gestió Informàtica, S.L. a la següent adreça electrònica grafix@grafix.es o bé en el c/Roquerols, 12, 2ª – 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), Espanya